TİMAKADEMİ2023

Türkiye iş dünyası hedef pazarlar için buluşuyor

TİMAKADEMİ İhracatçılarımızın uluslar arası pazarlardaki rekabet güçlerini ortaya çıkarmak için Hedef Pazar toplantıları düzenliyor. İhracatçılara yol gösteriyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi

1993 yılında kurulan TİM, kamu ve özel sektör kuruluşları ile ihracatçılar ve karar vericiler arasında koordinasyonu sağlamak, ihracatın ve ihracatçının sorunlarının çözüm merkezi olarak ihracatın geliştirilmesine liderlik etmek misyonları ile hareket ediyor. TİM, 60 ihracatçı birliğini, 26 sektörü, ihracatçılara ve ihracatçı birliklerine hizmet veren 13 genel sekreterliği ulusal ve uluslararası düzeyde temsil ediyor.